نجوای منتظر

15 آگوست, 2016

کتاب نجوای منتظر

توضیح مختصر : کتاب حاضر برگزیده ای از کتاب مفاتیح الجنان میباشد ؛ دعای ندبه ، دعای سمات ، دعای فرج ، دعای عهد و نمازهای مستحبی در این کتاب موجود می باشند.

کلمات کلیدی: