مهارت فرزند پروری

25 سپتامبر, 2016

کتاب مهارت فرزند پروری

 

 

 

 

توضیح مختصر : فرزندپروری یک مهارت مهم و دارای چهار مرحله «انعقاد نطفه»، «بارداری»، «شیردهی» و «تأدیب» است.

از این رو در معارف دینی، دستورالعمل‌های زیادی در مورد این مهارت، بویژه در خصوص مرحله اول این مهارت (انعقاد نطفه) وارد شده است. متأسفانه هستند کسانی که بدون توجه به این دستورالعمل‌ها، اقدام به فرزندآوری معیوب می کنند و آنگاه خداوند متعال را مقصّر معرفی نموده و می‌گویند: خدا خواست فرزندم، فلج یا عقب‌مانده ذهنی و یا… گردد؛ خدا فرزند مرا بیمار و معیوب آفرید.

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در فرمایشی، این افراد را بدترین مردم دانسته و می‌فرمایند: «بدترين مردم، متهم کننده‌ی خدا به بی‌عدالتی در اتفاقات عالَم است.»

کلمات کلیدی: