سوغات حج

21 نوامبر, 2014

haj

  • مولف: سید کاظم ارفع
  • ناشر: نشر تربت
  • تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه
  • چاپ و صحافی: طلوع آزادی
  • نوبت چاپ: اول ۱۳۷۵
  • قیمت: ۱۵۰۰ ریال