در حدیث دیگران

15 آگوست, 2016

توضیح مختصر : در این کتاب نظر شخصیت های مختلف ( دوست و دشمن) در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای گردآوری شده است . ما فقط یک کتاب را دیدیم (دفاع از حریم ولایت) که شبیه به این مجموعه تولید شده است ، اما نحوه تنظیم مطالب کتاب حاضر و شیوه ارائه آن به خصوص از فصل های دوم به بعد ، در جای دیگر دیده نشده است.