حداث الحسین

12 نوامبر, 2014

در روز قیامت که همه ی مردم با حالت گریه و پریشانی و اضطراب وارد محشر می شوند، گروهی هستند که با خوشحالی و خنده و آرامش کامل به محشر پا می گذارند.
مهم تر از اینکه آنها در محشر پروانه وار، گرد وجود مبارک امام حسین علیه السلام جمع می شوند و فیض حضور حضرت را با هیچ کدام از موهبت های بهشت عوض نمی کنند.
امام صادق علیه السلام این گروه را با عنوان «حُدّاث الحسین» علیه السلام معرفی می فرمایند.
طبق قاعده مهم معادیِ «دنیا مزرعه آخرت است» معلوم است که «حُدّاث الحسین» علیه السلام، زمینه ها و مقدمات توفیق عظیم حشر اُخروی با سید الشهداء علیه السلام را در همین دنیا فراهم آورده اند.
«حُدّاث الحسین» علیه السلام در دنیا چه می کنند که در آخرت به این فیض عظیم نائل می آیند؟
موضوع این کتاب، پاسخ به این سؤال است.