ابعاد کتاب

۱ آذر, ۱۳۹۳

(قطع کتاب های فارسی در ایران)

نام قطع کتاب ابعاد به سانتیمتر ابعاد حدودی استاندارد
رحلی بزرگ ۲۳×۳۳ B4
رحلی ۲۱×۲۸ A4
وزیری ۱۶٫۵×۲۳ B5
رقعی ۱۴×۲۱ A5
ربعی ۱۲×۱۶٫۵ B6
خشتی بزرگ ۲۲×۲۲
خشتی کوچک ۱۹×۱۹
پالتویی بزرگ ۱۱٫۵×۲۲
پالتویی کوچک ۱۰×۱۹
جیبی  ۸×۱۶